Phần thưởng trao Tay

Chuẩn bị để được thưởng trong chương trình khuyến mãi Giao DỊch Để Nhận Thưởng mới nhất của chúng tôi! Với giải thưởng trị giá hơn 11.000 USD.

Thời gian khuyến mãi

1 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2021

Cách thức tham gia

Thật dễ dàng! Đơn giản chỉ cần nạp tiền, giao dịch và đáp ứng các tiêu chí khuyến mãi trong thời gian khuyến mãi để đủ điều kiện.
Gọi
Chat