Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ nắm được cách tránh những khoản lỗ sâu và cách để mua hoặc bán cặp tiền ở những mức giá hấp dẫn. Để làm được những việc này, bạn có 3 loại lệnh khác nhau, đó là Market Order, Limit Order và Stop Order.

Dưới đây là định nghĩa của “lệnh Forex” và mô tả về 3 loại lệnh phổ biến nhất trong giao dịch.

Lệnh Forex là gì?

Lệnh Forex (Forex order) là khái niệm để chỉ cách mà bạn vào hoặc thoát một giao dịch. Lệnh là công cụ giao dịch cần thiết trên thị trường Forex. Do đó, hiểu được các lệnh này nghĩa là gì và chúng được sử dụng như thế nào có thể giúp bạn tiến gần hơn tới thành công trong giao dịch.

Lệnh Thị Trường (Market Order):

Đây là kiểu lệnh phổ biến nhất trên thị trường Forex. Nó được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể vào thời điểm lệnh được gửi. Nó được gọi là lệnh thị trường vì nó là lệnh để mua hoặc bán ở giá thị trường hiện tại. Loại lệnh này được thực thi ngay lập tức do nó không được chỉ định giá.

Lệnh Giới Hạn (Limit Order):

Khác với lệnh thị trường, lệnh giới hạn dùng để đặt mua hoặc bán tại một mức giá nhất định. Nó là lệnh dùng để mở một vị thế ở mức giá có lợi hơn so với mức giá thị trường hiện thời. Nếu bạn muốn mua thấp hơn hoặc bán cao hơn giá thị trường, lệnh giới hạn chính là loại lệnh mà bạn nên dùng.

Lệnh Dừng (Stop Order):

Tương đối giống với lệnh giới hạn, lệnh dừng được sử dụng để mua cao hơn so với giá thị trường hoặc bán thấp hơn so với giá thị trường tại một mức giá xác định. Tuy vậy, có 2 loại lệnh dừng:

1. Lệnh dừng phòng vệ (Stop - Loss) – Được sử dụng để hạn chế số tiền có thể thua lỗ của một vị thế giao dịch đang mở; nó sẽ ngay lập tức đóng giao dịch ở một mức lỗ xác định khi thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn. Mặc dù việc cắt lỗ không thú vị gì, nhưng nó có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bạn có thể tồn tại lâu dài trên thị trường hay không.

2. Lệnh dừng để vào thị trường – Thường được sử dụng để giao dịch xuyên phá (breakouts). Ví dụ, nếu bạn cho rằng EUR/USD sẽ tiếp tục đà tăng giá, bạn có thể đặt một lệnh Buy Stop bên trên mức giá hiện tại. Lệnh này sẽ chỉ được thực hiện khi giá tăng cao hơn mức giá bạn đã cài cho lệnh. Lệnh Sell stop là phiên bản ngược lại. Các lệnh dừng có thể trở thành lệnh thị trường khi thị trường giao dịch ở mức giá mà bạn đã cài đặt cho lệnh.

Ghi nhớ:

  • Cả Lệnh Dừng và Lệnh Thị Trường đều có thể có trượt giá, trong khi Lệnh Giới Hạn thì không

  • Luôn luôn giao dịch với lệnh cắt lỗ vì bó là công cụ hạn chế rủi ro tối thượng. Nếu không có nó, các nhà giao dịch hoàn toàn có thể đối diện với rủi ro không giới hạn.

  • Tất cả các nhà giao dịch thành công đều có lúc bị mất tiền. Mặc dù đau đớn, các khoản lỗ hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu chúng được hạn chế ngay từ đầu.

Bài viết liên quan