Điều gì quyết định giá của một đồng tiền? Trước khi tìm cách trả lời câu hỏi trên, chúng ta cần hiểu rõ một trong những nguyên tắc kinh tế cơ bản nhất, đó là quy luật cung cầu.

Quy luật cung cầu hoạt động như thế nào?

Nói đơn giản, quy luật này giải thích rằng nếu nguồn cung một sản phẩm ít hơn so với nhu cầu thì giá sản phẩm đó sẽ tự động tăng lên, vì sẽ có nhiều người hỏi mua nó hơn so với khi dư thừa.

Ở tình huống ngược lại, khi nguồn cung một sản phẩm lớn hơn so với nhu cầu về nó, theo logic, giá sản phẩm sẽ giảm xuống. Số người tìm mua nó sẽ ít đi và sản phẩm đó trở nên dư thừa.

Giá đồng tiền được xác định như thế nào?

Bây giờ chúng ta đã hiểu được quy luật cung và cầu, vậy hãy bắt đầu tìm câu trả lời cho câu hỏi chính của bài ngày hôm nay, đó là: “Giá đồng tiền được xác định như thế nào?”

Quy luật cung cầu cũng được ứng dụng cho tiền tệ. Nhu cầu cao hơn sẽ khiến giá trị của một đồng tiền tăng lên so với các đồng tiền khác. Ngược lại, giá trị sẽ giảm xuống khi các cá nhân và tổ chức quyết định không giữ tiền của một quốc gia nào đó.

Ví dụ, nếu nhu cầu USD toàn thế giới gia tăng, giá trị của đồng USD sẽ tăng lên so với các đồng tiền khác. Các mức giá tiền tệ còn được gọi là tỉ giá hối đoái giao ngay. Đây là mức giá để đổi một loại tiền sang một loại tiền khác trong ngày hôm nay, và nó được giao dịch tích cực nhất. Nói cách khác, thị trường này sẽ quyết định tỷ giá của các cặp tiền tệ.

Đâu là những tác nhân ảnh hưởng hàng ngày và nhiều nhất tới giá đồng tiền?

ổng khối lượng Forex được giao dịch thông qua khoảng 10 trong số các ngân hàng lớn nhất thế giới, bao gồm JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings PLC và các ngân hàng khác. Họ chịu trách nhiệm xác định giá cho các khách hàng, và đồng thời chịu trách nhiệm bù đắp rủi ro với các ngân hàng khác.

Tất cả các ngân hàng, gồm cả bên bán lẫn bên mua USD sẽ tạo ra cung và cầu cho các đồng tiền, với USD là đồng tiền chính. Đây là hệ thống liên ngân hàng, thứ chịu trách nhiệm cho sự biến động của giá tiền tệ.

Các cơ sở giao dịch của ngân hàng thường chọn một giá trị cụ thể cho đồng tiền dựa trên các yếu tố thay đổi liên tục. Các yếu tố đó gồm có:

  • Tỉ giá thị trường hiện tại,

  • Khối lượng có sẵn cho mức giá đó là bao nhiêu,

  • Quan điểm của họ về hướng đi tiếp theo của đồng tiền,

  • Và tình hình dự trữ của họ.

Như vậy, sẽ cực kỳ thú vị khi đi nước ngoài và chứng kiến sự khác nhau trong tỉ giá hối đoái tại các quốc gia.

Bài viết liên quan